امروز : 1399/11/9 پنج شنبه 7:54

دکتر ایوب رهنمای هدایت

دندانپزشک

متولد ١٣٤٩

فارغ التحصيل دانشگاه كارول داويلا روماني سال  ٢٠٠٠ ميلادي 

فلوشيپ ايمپلنت از icoi آمريكا 

گواهبنامه ايمپلنت 3i آمريكا 

گواهينامه ايمپلنت از جهاد دانشگاهي تهران 

با سابقه ٢٠ سال طبابت